09.00 uur            ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE
   
09.30 uur Introductie door dagvoorzitter Ben Tiggelaar
   
09.45 uur Jouw eigen rol: 5 onveranderlijke fundamenten voor verandering
Ben Tiggelaar

 

 

Als je iets wilt veranderen, aan jezelf, je werk of de wereld om je heen ... Wat zijn dan de tijdloze inzichten waar je niet omheen kunt? Welke basisregels mag je gewoon nooit vergeten?
Ben Tiggelaar selecteert de belangrijkste lessen die hij de afgelopen decennia leerde. Uit eigen onderzoek én uit gesprekken met onder meer Stephen Covey, Henry Mintzberg, Daniel Kahneman en Barack Obama. 

 • Wat is de belangrijkste sleutel tot verandering volgens Stephen Covey? 
 • Het meest waardevolle psychologische inzicht ooit, volgens Daniel Kahneman 
 • De essentiële schakel in verandering volgens Ben Tiggelaar zelf: gedrag.

Ben geeft een frisse kijk op de fundamenten die je nooit uit het oog mag verliezen als je alleen of samen met anderen werkt aan verandering.

   
10.45 uur PAUZE
   
11.15 uur Ervaringen als ziekenhuisbestuurder in tijden van crisis en verandering - Bart Berden

 

De gemeenschap als collectief en ieder individu vindt gezondheidszorg van het grootste belang. Ook met de bestrijding van de huidige pandemie hebben wij dat duidelijk ondervonden. Zorgorganisaties worden van buiten naar binnen georganiseerd. Ze worden beïnvloed door nieuwe wet- en regelgeving, marktdenken tegenover regionalisatie, technologische innovatie, schaalvergroting en fusies tot en met de recente pandemie. Als bestuursvoorzitter van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg heeft Bart Berden deze veranderingen allemaal meegemaakt. Tijdens de covidcrisis leidde hij de crisisorganisatie acute zorg van het ETZ en van de provincie Brabant. 

 • Hoe breng je twee organisaties samen met behoud van het beste van beide werelden? Wat zijn de lessen uit dit veranderproces, dat Berden omschreef als “met z’n allen door het donker gaan”?
 • Hoe slaag je erin om tijdens de covidcrisis als organisatie wendbaar te zijn? Je mensen gemotiveerd en betrokken te houden en te veranderen waar dat nodig is?  
 • Hoe is de wijze waarop je je rol als bestuurder invult, van belang bij het leiden van veranderingen in organisaties?
 • Hoe passen zorgorganisaties en de mensen die er werken zich aan aan nieuwe technologie die de zorg verandert?

Vanuit zijn praktische ervaring reflecteert Bart Berden op wat werkt en wat niet werkt bij verandering.

   

12.00 uur

LUNCHPAUZE

   
13.00 uur Column door Japke-d. Bouma

 

Japke-d. Bouma schrijft wekelijks in NRC over taal, carrière, kantoorleven en hoe we denken over vrouwen en mannen. Vandaag kijkt ze kritisch, maar mét humor, naar de ‘verschillen’ tussen vrouwen en mannen en hoe deze zich in het taalgebruik op de werkvloer manifesteren. Haar columns werden gebundeld in inmiddels zeven boeken, waaronder 'Ga lekker zélf in je kracht staan’, ‘Mag ik even iets tegen je aanhouden’ en ‘Hoe vind je zélf dat het gaat?’. 

   
13.30 uur Inclusief Leiderschap: niet over praten, maar doen! – Daria Bukvic

Foto Linda Stulic

Van kind in een asielzoekerscentrum tot directeur van één van de grootste theatergezelschappen van Nederland. Dat is de korte samenvatting van de levensloop van de succesvolle jonge theatermaker en filmregisseur Daria Bukvić (Tuzla, 1989). Aan de hand van haar eigen levensverhaal en de diverse bekroonde theater- en filmproducties die ze de afgelopen jaren geregisseerd heeft, geeft Daria inzicht in wat er fundamenteel aan de hand is bij de nieuwe generatie twintigers en dertigers (en daarmee de leiders van de nabije toekomst). Ze is ten diepste overtuigd dat radicaal inclusief leiderschap de kern is voor succesvolle organisaties in een maatschappij die versneld én extreem aan het veranderen is. 

 • Hoe Oostpool het meest toegankelijke en inclusieve theatergezelschap van Nederland wordt
 • Hoe je het publiek verantwoordelijkheid laat voelen voor de wereld waarin we leven
 • Diversiteit? De tijd van het debat is voorbij

Daria vertelt bevlogen over het zelfinzicht dat nodig is, het radicaal positie nemen om echt te veranderen, en hoe ze met het hele team de stap heeft gezet van praten naar doen bij Toneelgroep Oostpool uit Arnhem.

   
14.15 uur Traag versnellen ... Reflectief, krachtig en nieuwsgierig veranderen - Arend Ardon

 

 

 

 

 

Bij veranderprocessen denken we vaak dat we snelheid maken door te gaan hollen. Niet dus. Arend Ardon brengt een volstrekt andere boodschap over vernieuwing: wie niet kan vertragen, kan ook niet versnellen. Hollend naar de toekomst repeteren we onbewust routines uit het verleden. Zo ontstaat een kloof tussen wat we nastreven en waartoe we echt in staat zijn. Door onbesuisd te gaan hollen, produceren we onbedoelde traagheid.

 • Arend Ardon laat de waarde zien van bewuste vertraging. 
 • Luister naar wat je echt aan het hart gaat en maak zo energie vrij voor onstuitbare beweging. 
 • Sta stil bij de gewoontes die je steevast afleiden van wat we echt willen. 
 • Ga terug naar je vermogen tot vallen en opstaan.

Arend Ardon geeft concrete handvatten en inspirerende praktijkvoorbeelden om lerend en reflecterend bij te dragen aan krachtige positieve beweging. Door vaker stil te staan en toch sneller te gaan. 

   
15.15 uur PAUZE
   
15.45 uur Leiderschap met een helder ‘veranderverhaal' - Jitske Kramer

 

 

Corona heeft ons in een collectieve wereldwijde cultuurshock gebracht. We worden met snelle en enorme veranderingen geconfronteerd met grote gevolgen voor leiderschap en samenwerken. Deze buitengewone tijd vraagt om leiderschap met een helder ‘veranderverhaal’.
De omslag naar meer thuis en op afstand werken was een immense verandering die, ook los van corona, past in een tijd van digitale mogelijkheden, de behoefte aan flexibiliteit, het werken aan een beter klimaat en een andere werk-privé-balans. In een hybride werkcultuur is de locatie niet meer leidend, maar het type werk en doel, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers, klanten en cliënten. 

 • Hoe geef je leiding aan deze transformatie?
 • Hoe zorg je ervoor dat in besluitvorming ieders mening telt?
 • Hoe creëer je een breder draagvlak zodat we sneller kunnen schakelen en duurzaam veranderen?
 • Hoe pas je jouw organisatiecultuur aan deze nieuwe tijd aan?

Corporate antropoloog Jitske Kramer laat zien hoe je jouw organisatiecultuur aanpast aan snelle en grote veranderingen.

   
16.45 uur Korte wrap up en afsluiting door Ben Tiggelaar
   
17.00 uur FEESTELIJKE BORREL

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren